Utgivelse sendt inn

Utgivelsen ble sendt inn Рdanke sch̦n!